Bireysel Danışmanlık

Bireysel terapi, terapist ile danışan arasında gizlilik ilkesi doğrultusunda gerçekleşen, danışanın hayatında karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmesinde kendi kendine yardım etme becerilerini geliştiren, danışanın öğrenme, değişme ve gelişmesinde terapistin danışana rehberlik etme sürecidir.

Kişi; yalnızlık, üzüntü, utanç, yas, öfke, suçluluk gibi duygularını; eş, aile, arkadaş ile ilgili ilişkisel problemlerini, korkularını, fobilerini, depresyon, kaygı, stres, öfke, değişim ile baş etmekte güçlük, travmalar, cinsel sorunlar, uyku sorunları, yeme bozuklukları, kişilik bozuklukları, panik atak ve bunun gibi birçok konuyu terapi sürecinde çalışabilmektedir. Yaşam birey için bazen o kadar yıkıcı bir hal alabilir ki aşırı stres, tatminsizlik, mutsuzluk gibi duygular, sıkışmışlık hissi, yaşamın normal akışında devam etmesini engeller.

Uzman birinden destek almak, neler olup bittiğini daha net anlamanıza, kendiniz ve başkalarıyla olan ilişkileriniz hakkında düşünmek için yeni yollar yaratmanıza yardımcı olabilir. Terapi süreci bir keşif sürecidir. Danışana eşlik ettiğim bu keşif sürecinde danışanlar sorunlarını farklı bir bakış açısı ile görecek; danışanın kendine olan güveni artıkça; işlevsel davranış gelişimi, problem çözümü, var olan kaynaklarını keşfetme ve geliştirme sonucunda baş edebilme yetisi artarak, değişen yaşam koşullarına uyumu kolaylaşacaktır.