Atölye ve Eğitim

Atölye ve eğitim çalışmalarımız hem oluşturulacak özel gruplara hem de kurumlara özel düzenlenmektedir.

Etkili Ebeveynlik Eğitimi
Ana-babaların çocuklarına istenilen davranış ve alışkanlıkları kazandırabilmeleri, kendi kendini denetleyen, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen ve girişimci bir birey olmalarının sağlayabilmeleri, öncelikle onları tanımaları ve onlarla sağlıklı bir iletişim kurmalarıyla mümkündür. Etkili ebeveynlik eğitim programının amacı, ebeveynlerin çocuklarına karşı olumlu tutum ve davranışlar geliştirmesine yardımcı olmak, anne babalara çocukları ile nasıl sağlıklı iletişim kurabileceklerini anlatmak, çocuğun süreç içinde değişimi ve gelişimine ilişkin özellikleri aktarmak, çocuk ve genci ilgilendiren gelişimsel ve güncel konularda anne ve babalara rehberlik etmektir.

Kişisel Gelişim Eğitimleri
Kendinizi yeterince tanıyor musunuz? Kendinizle ilgili düşünceleriniz olumlu mu, olumsuz mu? Bundan 5 yıl önce kendiniz hakkında aynı şekilde mi düşünüyordunuz Kendinizle ilgili düşüncelerinizi değiştirebilir misiniz? Beş yıl sonra kendinizle ilgili düşünceleriniz aynı mı kalacak, yoksa değişecek mi?

Günlük yaşamımızı öfke, kaygı ve çöküntü gibi duygularla sürdürüyorsak, bunların sorumluluğunu, ilişkili oldukları olaylarda değil, bu olaylar ilgili kafamızda oluşturduğumuz yorum ve anlamlarda ve bunların kaynağı olan inançlar sisteminde aramamız gerekir. Akılcı ve gerçekçi olmayan düşünce ve inanç tarzlarını öğrenmiş veya bunlara şartlanmış olup yaşamımızı duygusal rahatsızlık ve uyumsuzluklarla doldurabiliriz. Sizi sınırlandıran ve hayatı tam haliyle; istekli, memnun ve yaşam dolu yaşamadığınızı açıklamak için sahiplendiğiniz düşüncelerinizi dönüştürebilirsiniz. Kişisel gelişim eğitim programının amacı, kendini tanıma, zihinsel, duygusal ve bedensel farkındalık kazanma, öz değer geliştirme, zor duyguları dönüştürme, kendini ifadeyi geliştirme, duygusal gerilimle baş edebilme, sağlıklı ilişki kurma becerilerini geliştirmeyi hedeflemekledir.